ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
รายชื่อโลหะทั้งหมด


รายชื่อสินค้า ประเทศ

 

 ยี่ห้อ

 

แผ่นซิงค์ #3 / Zinc Alloy DA-3 - Nyrstar => Spec , MSDS , รูปภาพ

ออสเตรเลีย

แผ่นซิงค์ Ingot  Nyrstar => Spec , MSDS , รูป Zinc Aus

ออสเตรเลีย
แผ่นทองแดง PHOSPHOROUS  => Spec , SDS  , SGS , รูปภาพ ฟินแลนด์
แผ่นทองแดง Oxygen Free  => Spec , SDS , SGS , รูปภาพ ฟินแลนด์

ทองแดง บอล เงา PHOSPHOROUS 27mm   => Spec , รูปภาพ

ญี่ปุ่น

  

ทองแดง บอล เงา PHOSPHOROUS 25mm / 28 mm

=> Spec , SDS  , SGS , รููปภาพ 25มม , รูปภาพ 28มม

มาเลเซีย

ทองแดงสแควร์ PHOSPHOROUS 25x25มม

=> Spec , SDS , SGS , รูปภาพ

มาเลเซีย

ทองแดง บอล/สแควร์ OXYGEN FREE 25x35มม

=> Spec, SDS  , SGS , รูปภาพ

มาเลเซีย

นิเกิล สแควร์ 1"x1" 2"x2" 4"x4" ตรานก

=> Spec , MSDS , รูป1x1 , รูป 2x2 , รูป 4x4

นอร์เวย์

นิเกิล CROWNS ตรานก NikkelVerk

=>Spec Ni_Crowns.pdf ,MSDS , รูปภาพ

นอร์เวย์

นิเกิล D-CROWNS ตรานก NikkelVerk

=> Spec  ,MSDS , รูปภาพ

นอร์เวย์

แผ่นนิเกิล 5.7"x25.5" ตรานก NikkelVerk

=> Spec  , MSDS , รูปภาพ

นอร์เวย์

  

นิเกิล สแควร์ 1"x1" NORILSK

=> Spec  , MSDS

ฟินแลนด์

แผ่นนิเกิล 150x600 ( ซูมิโตโม่ ) 

=> Spec , MSDS , รูปภาพ

ญี่ปุ่น

นิเกิล สแควร์ 1x1 , 4x4 (ซูมิโตโม่)

=> Spec , MSDS , รูปภาพ

ญี่ปุ่น

นิเกิล Plating Chips อินโก้ 

=> Spec ,  SDS  , รูปภาพ

แคนาดา

นิเกิล อาร์-ราวด์ อินโก้ (Plating Rounds - Long Harbour)

=> Plating Rounds Data Sheet  ,  SDS , รูปภาพ

แคนาดา

นิเกิล Pellets อินโก้

=> Spec , SDS , รูปภาพ

แคนาดา

 

นิเกิล เอส-ราวด์ อินโก้  

=> Spec ,  SDS , รูปภาพ

แคนาดา   

 

   

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.