ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ฟอร์มาลีน
                          
 ชื่อสินค้า :  ฟอร์มาลีน
 สูตรเคมี :   -
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  20  กก
   
 CHEMICAL NAME :  Formaladehide (Formaline)
 CHEMICAL FORMULA :   -
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :   -
 PACKING :  20 Kg
   
   
   
รหัส  1-134
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.