ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
            
 ชื่อสินค้า :  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์
 สูตรเคมี :  H2O2
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  ใช้ในอุตสาหกรรม
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   ไทย
 ขนาดบรรจุ :  30 กก
   
 CHEMICAL  NAME :  Hydrogen Peroxide
 CHEMICAL FORMULA :  H2O2
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION:   -
 ORIGIN :   Thailand
 PACKING :  30 Kg
   
1-191Z
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.