ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
อ๊อกซาลิค จีน

ชื่อภาษาไทย :  อ๊อกซาลิค
สูตรเคมี :  (COOH)2·2H2O
ลักษณะ :  ผง
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
บรรจุ :  25 กก.
 
NAME : Oxalic acid
CHEMICAL :  (COOH)2·2H2O
INDUSTRIAL USED :  Powder
PRODUCT MADE FROM :  China
PACKING :  25 Kg
Spec - Oxalic.pdf  1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.