ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
แคลเซี่ยมคลอไรด์
 ชื่อสิค้า : แคลเซี่ยมครอไรด์
 สูตรเคมี :  CaCl2
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
 ขนาดบรรจุ:  25 กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Calcium Chloride 
 CHEMICAL FORMULA :  
 CaCl
2
 PROPERTIES :  Dry whiteness
 APPLICATION :  -
 ORIGIN :  China
 PACKING :  25 kg/ Bag
   
   
รหัส 1-022
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.