ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
แคลเซี่ยมไฮดร๊อกไซค์
                                   
 ชื่อสินค้า :  แคลเซี่ยมไฮดร๊อกไซค์
 สูตรเคมี :  Ca(OH)2
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ไทย
 ขนาดบรรจุ :  20 กก / ถุง
   
 CHEMICAL  NAME :  Calcium Hydroxide
 CHEMICAL  FORMULA :  Ca(OH)2
 PROPERTIES :  Dry powder
 APPLICATION :  -
 ORIGIN:  Thai
 PACKING:  20 kg / bag
   
   
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.