ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โซดาไฟน้ำ 50%
                            
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Caustic Soda Solution 50% 
ชื่อภาษาไทย : โซดาไฟน้ำ 50%
สูตรเคมี :  59.gif
ลักษณะ :  ของเหลว
ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท :  บำบัดน้ำเสีย
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ไทย
น้ำหนัก :  30 กิโลกรัม
ราคา :  
SCIENCE NAME : Caustic Soda Solution 50% 
NAME : Caustic Soda Solution 50% 
CHEMICAL :  59.gif
DESCRIPTION :  
INDUSTRIAL USED :  
PRODUCT MADE FROM :  Thai
WEIGHTS :  30 kg
Price :  
MSDS โซดาไฟน้ำ.pdf  

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.