ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ซิตริก แอซิค โมโนไฮเดรท
                              
 ชื่อสินค้า :  ซิตริก แอซิค โมโนไฮเดรท
 สูตรเคมี :  C6H8O7
 ลักษณะ :  ผลึก
 ใช้ในอุตสาหกรรม:  ทั่วไป
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
 ขนาดบรรจุ :  25 กก / ถุง
   
 CHEMICAL NAME :  Citric Acid 
 CHEMICAL FORMULA :  C6H8O7
 PROPERTIES:  Crystals
 APPLICATION:   -
 ORIGIN:  China
 PACKING:  25 Kg / bag
Spec citric_acid_monohydrate TTCA.jpg
MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.