ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
เฟอริกคลอไรด์ 40%
                
 ชื่อสินค้า :  เฟอริกคลอไรด์  40%
 สูตรเคมี :  FeCl 3 40%
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  35 กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Ferric Chloride 40% 
 CHEMICAL FORMULA :  FeCl 3 40%
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION:   -
 ORIGIN:   -
 PACKING :  35 Kg
   
   
รหัส 1-137A
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.