ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot




เฟอรัสซัลเฟต 98.5%
            
 ชื่อสินค้า :  เฟอรัสซัลเฟต 98.5%
 สูตรเคมี :  FeSO4
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  25 กก
   
   
CHEMICAL NAME :  Ferrous Sulphate Heptahydrate 98.5%
 CHEMICAL FOTMULA :  FeSO4
 PROPERTIES :   -  
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :   -
 PACAKING:  25 Kg
 
รหัส 1-136A
SPECIFICATION  MSDS - .pdf

 



1
[Go to top]



Copyright © 2010 All Rights Reserved.