ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
เฟอริกคลอไรด์ 46%
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ferric Chloride 46% 
ชื่อภาษาไทย : เฟอริกคลอไรด์ 46%
สูตรเคมี :  FeCl 3 46%
ลักษณะ :  
ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท :  
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  
น้ำหนัก :  30 กิโลกรัม
ราคา :  
SCIENCE NAME : Ferric Chloride 46% 
NAME : Ferric Chloride 46% 
CHEMICAL :  FeCl 3 46%
DESCRIPTION :  
INDUSTRIAL USED :  
PRODUCT MADE FROM :  
WEIGHTS :  30 kg.
Price :  
MSDS(Ferric Chloride 46% )  

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.