ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ฟล็อกคิวแลนด์ WF-4000
          
 ชื่อสินค้า :  ฟล็อกคิวแลวด์ WF-4000
 สูตรเคมี :   -
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  10 กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Flocculant Polymer WF-400
 CHEMICAL FORMULA :   -
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :   -
 PACKING :  10 Kg
   
   
รหัส 1-133B
Spec - Floculant FW-4000.pdf MSDS Flock FW - 4000.pdf

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.