ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กรดกัดแก้ว จีน
  
 ชื่อสินค้า :  กรดกัดแก้ว
 สูตรเคมี :  HF
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม:

ใช้ทำคาวมสะอาดผิวโลหะ, ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า กัดผิวตกแต่ง,ขัดเครื่องแก้ว

 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
 ขนาดบรรจุ :  25 กก
   
 CHEMICAL NAME :  Hydrofluoric Acid
 CHEMICAL FORMULA :  HF
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  China
 PACKING :  25 Kg
   
รหัส 1-001AZ
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.