ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
นิเกิลคาร์บอเนต เบลเยี่ยม

 ชื่อสินค้า :  นิเกิลคาร์บอเนต
 สูตรเคมี :  NiCO3
 ลักษณะ :  
 ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท :  
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  เบลเยี่ยม
 ขนาดบรรจุ :  20 กก./กล่อง , ถุง
   
CHEMICAL NAME :  Nickel Carbonate
CHEMICAL FORMULA :  NiCO3
PHYSICAL :  
APPLICATIONS :  
ORIGIN :  Belgium
PACKING :  20 kg/box , Bag
   
Specification =>Technical data sheet  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.