ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ฟอสฟอริค แอซิค
 ชื่อสินค้า :  ฟอสฟอริค แอซิค
 สูตรเคมี :  H3 PO4 in H2O
 ลักษณะ :  ของเหลว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  ทั่วไป
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
 ขนาดบรรจุ :  35  กก/ ถัง
   
 CHEMICAL NAME :  Phosphoric Acid
 CHEMICAL FORMULA :  H3 PO4 in H2O
 PROPERTIES  :  liquid
 APPLICATION :   -
 ORIGIN  :   China
 PACKING :  35 Kg / pail
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.