ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โปตัสเซี่ยมคลอไรด์ 99 %(เยอรมัน)
                
 ชื่อสินค้า :  โปตัสเซี่ยมคลอไรด์ 99%  (เยอรมัน)
 สูตรเคมี :

 KCI

 ลักษณะ :

 ผง ขาว คริสตัล

ใช้ในอุตสาหกรรม :  ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ ใช้ในการหล่อโลหะผสมทองแดง  เป็นสารป้องกันการกัดกร่อน
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ : เยอรมัน
 ขนาดบรรจุ :  25  กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Potassium Chloride 99%
 CHEMICAL FORMULA :  KCI
 PROPERTIES :   White Crystals
 APPLICATION :   -
 ORIGIN : Germany
 PACKING :  25  Kg
   
   
รหัส 1-109A
Specification.pdf  MSDS.pdf

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.