ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ร๊อกเซลซอลท์ ฝรั่งเศส
 ชื่อสินค้า :  ร็อกเซลซอลท์
 สูตรเคมี  :   -
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   - ฝรั่งเศส
 ขนาดบรรจุ :   - 25 กก
   
   
 CHENICAL NAME :  Potassium Sodium Tartrate
 CHEMICAL FORMULA :   -
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION:   -
 ORIGIN :   - France
 PACKING :   - 25  Kg
   
   
รหัส 1-177F
Spec Potassium Sodium Tartrate France.pdf MSDS Potassium Sodium Tartrate France.pdf


1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.