ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โซเดียมไฮโปฟอสไฟด์ จีน
                   
 ชื่อสินค้า :  โซเดียมไฮโปฟอสไฟด์
 สูตรเคมี :  NaH2 PO2 H2 O
 ลักษณะ :    -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :    -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   จีน
 ขนาดบรรจุ:   25  กก
   
   
 CHEMICAL  NAME :  Sodium Hypophosphite
 CHEMICAL FORMULA :  NaH2 PO2 H2 O
 PROPERTIES :    -
 APPLICATION :    -
 ORIGIN :   China
 PACKING :   25 Kg
   
   
รหัส 1-063C
COA - Sodium Hypo.pdf MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.