ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟต์ ไทย
 
 ชื่อสินค้า :  โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟต์ ไทย
 สูตรเคมี :  Na2S2O5
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  บำบัดน้ำเสีย
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ไทย
 ขนาดบรรจุ :  25 กก / ถุง
   
 CHEMICAL  NAME :  Sodium Metabisulphite
 CHEMICAL FORMULA :  Na2S2O5
 PROPERTIES :  Powder
 APPLICATION :  Wastewater Treatment
 ORIGI :  Thailand
 PACKING :  25 Kg / bag
Spec.pdf MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.