ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โซเดียมไนไตรท์
 ชื่อสินค้า :
 โซเดียมไนไตรท์
 สูตรเคมี :  NNaO2
 ลักษณะ :    -

 

 ใช้ในอุตสาหกรรม :

 ใช้ในการผลิตยา
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :
   -
 ขนาดบรรจุ :  25  กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Sodium Nitrite
 CHEMICAL FORMULA :
 NNaO2
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :   -
 PACKING :  25  Kg
   
   
รหัส 1-060
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.