ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ซิงค์คอมเมตติ้ง
     
ชื่อสินค้า :  ซิงค์คอมเมตติ้ง
สูตรเคมี  :   -
ลักษณะ :   -
ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   ไทย
ขนาดบรรจุ :  25  กก
   
 CHEMILA  NAME :  Zinc Cometing
 CHEMILA  FORMULA :   -
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  Thai
 PACKING :   25  Kg
 
1-032
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.