ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โปตัสเซียม ไซยาไนด์ เช็ค

                     
 ชื่อสินค้า :  โปตัสเซี่ยม ไซยาไนด์ 
 สูตรเคมี :  KCN
 ลักษณะ :    -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  ใช้ในการชุบ
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  เช็ค
 ขนาดบรรจุ :  50  กก
   
   
 CHEMICAL  NAME :   Potassium Cyanide 
 CHEMICAL  FORMULA:   KCN
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION  :  Electro Plating
 ORIGIN :  Czech
 PACKING :  50 Kg
Spec Potassium cyanide Czech.pdf  

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.