ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กรดเกลือเกลดแล็ป AJAX

                                    
 ชื่อสินค้า :  กรดเกลือ AR เกรด
 สูตรเคมี :  HCl
 ลักษณะ :  ของเหลว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฎิบัติการ
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  อเมริกา
 ขนาดบรรจุ :  2.5 ลิตร / ขวด
   
 CHEMICAL NAME :  Hydrochloric Acid AR
 CHEMICAL FORMULA :  HCl
 PROPERTIES :  Liquid
 APPLICATION :  Lab
 ORIGIN :  USA
 PACKING :  2.5 Lt
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.