ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
บอริก พาวเดอร์ ตุรกี

         
 ชื่อสินค้า :  บอริก พาวเดอร์ ETI
 สูตรเคมี :  H3BO3
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  โรงชุบนิเกิลโครเมี่ยม
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ตุรกี
 ขนาดบรรจุ :  25 กิโลกรัม / ถุง
   
 CHEMICAL NAME :  Boric Acid Powder
 CHEMICAL FORMULA :  H3BO3
 PROPERTIES :  White powder
 APPLICATION :  Electroplating,Glass,Glazes
 ORIGIN :  Turkey
 PACKING :  25 kg./ Bag
   
Specification MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.