ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ฟล็อกคิวแลนด์ K530C

          
 ชื่อสินค้า :  ฟล็อกคิวแลนด์  K-530C
 สูตรเคมี :   -
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  10 กก
   
   
 CHEMICAL NAME  :  Flocculant Polymer    K530C 
 CHEMICAL FORMULA  :   -
 PROPERTIES  :   -
 APPLICATION  :   -
 ORIGIN  :   -
 PACKING  :  10 Kg
   
   
รหัส 1-133A
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.