ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โปตัสเซี่ยมไพโรฟอสเฟต (TKPP)

     

      

 
 ชื่อสินค้า :  โปตัสเซี่ยมไพโรฟอสเฟต TKPP
 สูตรเคมี  :   K4P2O7
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
 ขนาดบรรจุ :  25 กก
   
   
   
 CHEMICAL NAME :  Potassium pyrophosphate TKPP
 CHEMICAL FORMULA :  K4P2O7
 PROPERTIES :  White Powder
 APPLICATIONS :   --
 ORIGIN :  China
 PACKING :  25 Kg / Bag
   
รหัส  1-116
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.