ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
แอมโมเนียมซัลเฟต

              
 ชื่อสินค้า :   แอมโมเนียมซัลเฟต  
 สูตรเคมี  :   -
 ลักษณะ  :    -
 ใช้ในอุตสาหกรรม  :    -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ  :    ไทย
 ขนาดบรรจุ  :  50  กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Ammonium Sulphate      
 CHEMICAL FORMULA :   -
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION  :   -
 ORIGIN  :   Thailand
 PACKING :   50 Kg
   
   
รหัส 1-184
SECIFICATION  MSDS1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.