ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
แอมโมเนียมไฮดร็อกไซด์
                      

 

 

ชื่อสินค้า :

 

แอมโมเนียมไฮดร็อกไซด์

 สูตรเคมี :   -
 ลักษณะ :  ของเหลว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  18 กก
   
   
 CHEMICAL  NAME :  Ammonium Hydroxide 
 CHEMICAL  FORMULA :   -
 PROPERTIES :  Solution
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :   -
 PACKING :  18 Kg
   
   
รหัส 1-183Z
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.