ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
เกลือทองเหลือง
                                        
 ชื่อสินค้า :  เกลือทองเหลือง
 สูตรเคมี :  --
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ในอุตสาหกรรม :  ชุบทองเหลือง
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  เกาหลีใต้
 ขนาดบรรจุ :  15 กก./ปี๊ป
   
 CHEMICAL NAME :  Brass Salt
 CHEMICAL FORMULA :  --
 PROPERTIES :  White odorless powder
 APPLICATIONS :  Electroplating brass color
 ORIGIN :  Korea
 PACKING :  15kgs net in Tin can with P.E bag
   
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.