ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
บอริกแกร์นูลาร์ ตราม้า USA.
                                 
 ชื่อสินค้า :  บอริกแกร์นูลาร์ ตราม้า USA.
 สูตรเคมี :  H3BO3
 ลักษณะ :  เม็ดเล็ก
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  ชุบนิเกิล ,โครเมี่ยม
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  อเมริกา
 ขนาดบรรจุ :  25 กิโลกรัม / ถุง
   
 CHEMICAL NAME :  Boric Acid Granular
 CHEMICAL FORMULA :  H3BO3
 PROPERTIES :  White powder
 APPLICATION :  Metallurgy,Glass,Frits,Glazes
 ORIGIN :  USA
 PACKING :  25 Kg./Bag
   
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.