ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
คอปเปอร์ไพโรฟอสเฟต
           
 ชื่อสินค้า :  คอปเปอร์ไพโรฟอสเฟต
 สูตรเคมี :  Cu2P2O7 4H2O
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  25  กก
   
   
 CHEMICAL  NAME :  Copper Pyrophosphate
 CHEMICAL  FORMULA :  Cu2P2O7 4H2O
 PROPERTIES :    -
 APPLICATION :    -
 ORIGIN :    -
 PACKING :  25  Kg
   
   
รหัส 1-017
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.