ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
คอปเปอร์ซัลเฟต ญี่ปุ่น Sumitomo
                   
 ชื่อสินค้า:   คอปเปอร์ซัลเฟต
 สูตรเคมี :   CuSO4-5H2O 99%
 ลักษณะ :  เกล็ดสีฟ้า
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   ชุบทองแดง ,สิ่งทอ, แบตเตอรี่
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ญี่ปุ่น
 ขนาดบรรจุ :  20 กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Copper Sulphate Crystals 
 CHEMICAL FORMULA :  CuSO4-5H2O 99%
 PROPERTIES :  BLue Crystals
 APPLICATION :  Copper plating , Catatyst 
 ORIGIN :  Japan
 PACKING :  20 Kg
Copper Sulfate _ Products _ Spec MSDS Copper Sulphate

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.