ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กรดไนตริก 68% เกาหลี
             
 ชื่อสินค้า :  กรดไนตริก 68%
 สูตรเคมี :  HNO3
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม:   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  เกาหลี
 ขนาดบรรจุ :  35  กก
   
 CHEMICAL NAME :  Nitric Acid 68%
 CHEMICAL FORMULA :  HNO3
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  Korea
 PACKING :  35 Kg
   
รหัส 1-011Z
SPECIFICATION MSDS.pdf

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.