ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โปตัสเซี่ยมไฮดร็อกไซด์

 ชื่อสินค้า :

 โปตัสเซี่ยมไฮดร็อกไซด์ 95%
 สูตรเคมี :  KOH
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  ใช้ในการชุบ เป็นเซลล์เชื้อเพลิง
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  เกาหลี
 ขนาดบรรจุ :  25  กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Potassium Hydroxide 95%
 CHEMICAL FORMULA :  KOH
 PROPERTIES :    -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  Korea
 PACKING :  25  Kg
   
รหัส 1-108  
COA/SPEC MSDS       

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.