ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โซเดียมซิเตรท
                        
 ชื่อสินค้า :  โซเดียม ซิเตรท
 สูตรเคมี :  Na3C6H5O7 2H2O
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  25  กก
   
   
 CHEMICAL  NAME :  Sodium Citrate 
 CHEMICAL  FORMULA :  Na3C6H5O2 2H2O
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :   -
 PACKING :  25 Kg
   
   
รหัส 1-057
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.