ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โซเดียมไดโครเมท Brochem (Lanxess)

  จดหมายเปลี่ยนชื่อจาก

Lanxess เป็น Brochem  Lanxess CISA.pdf


 ชื่อสินค้า :  โซเดียม ไดโครเมท
 สูตรเคมี :  Na2Cr2O7.2H2O
 ลักษณะ :  ผลึกสีส้ม
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  ชุบโลหะ, สิ่งทอ, ย้อมสี
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  แอฟริกาใต้
 ขนาดบรรจุ :  25  กก / ถุง
   
 CHEMICAL  NAME :  Sodium Dichromate  
 CHEMICAL  FORMULA :  Na2Cr2O7.2H2O
 PROPERTIES :  Orange Crystal 
 APPLICATION :  Metal Finishing,   Pigments,Textiles
 ORIGIN :  South Africa
 PACKING :

 25  Kg / ถุง 

SPECIFICATION

MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.