ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โซเดียมเมตต้าซิลิเกต
         
 ชื่อสินค้า :  โซเดียมเมตต้าซิลิเกต
 สูตรเคมี :  Na2O
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   -
 ขนาดบรรจุ :  25  Kg
   
 CHEMICAL  NAME :  Sodium Metasilicate Pentahydrate
 CHEMICAL  FORMULA :  Na2O
 PROPERTIES  :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGI :   -
 PACKING :  25  Kg
   
รหัส 1-072
SPECIFICATION  MSDS.pdf

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.