ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โซเดียม ซัลไฟท์ ( ยาเย็น )
                                 
 ชื่อสินค้า :  โซเดียม ซัลไฟท์ (ยาเย็น)
 สูตรเคมี :   -
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :   เบลเยี่ยม
 ขนาดบบรจุ :   25  กก
   
 CHEMICAL NAME :   Sodium sulphite
 CHEMICAL FORMULA:    -
 PROPERTIES :    White powder
 APPLICATION :    -
 ORIGIN :    Belgium
 PACKING :    25 kg.
   

รหัส 1-167

SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.