ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โปตัสเซี่ยมไทโอไซยาเนต

 ชื่อสินค้า :  โปตัสเซี่ยมไทโอไซยาเนต 
 สูตรเคมี  :   -
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ฝรั่งเศส
 ขนาดบรรจุ :  25 กก
   
 CHEMICAL  NAME :  Potassium Thiocyanate 
 CHEMICAL  FORMULA :   -
 PROPERTIES :    -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  France
 PACKING :  25 Kg
   
รหัส 1-115C
 Potassium thiocyanate Akzonobel.pdf  MSDS Potassium Thiocyanate France.pdf


1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.