ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ไตร์โซเดียมฟอสเฟต
                      
 ชื่อสินค้า :  ไตร์โซเดียมฟอสเฟต
 สูตรเคมี:  Na3O4P
 ลักษณะ :  เกล็ด (สีขาว)
 ใช้ในอุตสาหกรรม:

 

 ใช้เป็นสารซักล้างทำสะอาด

 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ:
 จีน
 ขนาดบรรจุ :  25 กก
   
   สอบถามราคา
 CHEMICAL NAME :  Trisodium Phosphate
 CHEMICAL FORMULA :   Na3O4P
 PROPERTIES :  Ftake (White)
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  China
 PACKING :  25  Kg
   
   Contect us
1-079
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.