ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ซิงค์ออกไซค์
                         
 ชื่อสินค้า :  ซิงค์ออกไซด์
 สูตรเคมี :  ZnO
 ลักษณะ :  ผง
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ไทย
 ขนาดบรรจุ :  25  กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Zinc Oxide
 CHEMICAL FORMULA :  ZnO
 PROPERTIES :  Powder
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  Thai
 PACKING :  25  Kg
   
   
รหัส  1-038
SPECIFICATION MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.