ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
แอมโมเนียม คลอไรด์ จีน (Tianjin)

                            
 ชื่อสินค้า:  แอมโมเนียม คลอไรด์ (Tianjin)
 สูตรเคมี :  NH4Cl
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  อุตสาหกรรมชุบ,แบตเตอรี่ , ปุ๋ย
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
 ขนาดบรรจุ :  25 กิโลกรัม
   
 CHEMICAL NAME :  Ammonium Chloride (Tianjin)
 CHEMICAL FORMULA :  NH4 Cl
 PROPERTIES :  White Powder
 APPLICATION :  Electroplating
 ORIGIN :  China
 PACKING :  25 Kg / bag
 COA-.pdf MSDS-.pdf1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.