ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
นิเกิล คาร์บอเนต ฝรั่งเศส


                   
 ชื่อสินค้า :  นิเกิล คาร์บอเนต 
 สูตรเคมี :  NiCO3
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท :   -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ฝรั่งเศส
 ขนาดบรรจุ :  20 กก./กล่อง
   
 CHEMICAL NAME :  Nickel Carbonate 
 CHEMICAL FORMULA :  NiCO3
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  France
 PACKING :  20 kg/Box
   
Spec Nickel Carbonate France.pdf MSDS Nickel Carbonate.pdf

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.