ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ยาล้างไขมันแบบน้ำ (CL-88)

              
 ชื่อสินค้า :  ยาล้างไขมันแบบน้ำ (CL-88)
 สูตรเคมี :  -
 ลักษณะ :  ของเหลว
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ไทย
 ขนาดบรรจุ :  25 กิโลกรัม/ถัง
   
 CHEMICAL NAME :  Acid Cleaner CL-88
 CHEMICAL FORMULA :   -
 PHYSICAL :  Liquid
 ORIGIN :  Thailand
 PACKING :  25 Kg./drum
   
Specification  MSDS .pdf

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.