ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ยาเร่งโครเมี่ยม (โคมมิไลด์ KC-50)

                        
 ชื่อสินค้า :  ยาเร่งโครเมี่ยม (โครมิไลด์ KC-50)
 สูตรเคมี :   -
 ลักษณะ :   -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :    -
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  ญี่ปุ่น
 ขนาดบรรจุ :   5  กก
   
   
 CHEMICAL  NAME :  Chromilite  KC-50
 CHEMICAL  FORMULA :   -
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION :   -
 ORIGIN :  Japan
 PACKING :   5  Kg
   
   
รหัส 1-169
SPECIFICATION KC 50.pdf 

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.