ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โปตัสเซี่ยมคลอไรด์ 96%

               
 ชื่อสินค้า :  โปตัสเซี่ยมคลอไรด์ (มาเลเซีย)
 สูตรเคมี :  KCI
 ลักษณะ :    -
 ใช้ในอุตสาหกรรม :   ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ ใช้ในการหล่อโลหะผสมทองแดงเป็นสารป้องกันการกัดกร่อน
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :
 มาเลเซีย
 ขนาดบรรจุ :  25  กก
   
   
 CHEMICAL NAME :  Potassium Chloride 96%
 CHEMICAL FORMULA :  KCI
 PROPERTIES :   -
 APPLICATION  :   -
 ORIGIN :  Malaysia
 PACING :  25 Kg
   
   
รหัส 1-109B
SPECIFICATION  MSDS

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.