ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
คอปเปอร์ไซยาไนด์

  

                                                                                                                
 ชื่อสินค้า :  คอปเปอร์ไซยาไนด์
 สูตรเคมี :  CuCn
 ลักษณะ :  ผงสีขาว
 ใช้ในอุตสาหกรรม :  ชุบทองแดง
 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  เกาหลี
 ขนาดบรรจุ :  15 กก / ปีป
   
 CHEMICAL NAME :  Copper Cyanide
 CHEMICAL FORMULA :  CuCn
 PROPERTIES :  White Powder
 APPLICATION :  Blectroplating
 ORIGIN :  Korea
 PACKING :  15 Kg/box
   
SPECIFICATION MSDS                                           

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.