ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
สารเคมีบำบัดน้ำเสีย

 

CHEMICALS

    

 

-  อลูมิเนียมซัลเฟตผง (Aluminium Sulphate)

โซดาไฟน้ำ 32% , 50% (Caustic Soda Solution 32%,50% )

เฟอริกคลอไรด์ 40% (Ferric Chloride 40% )

เฟอริกคลอไรด์ 46% (Ferric Chloride 46% )

เฟอรัสซัลเฟต 98.5% (Ferrous Sulphate Heptahydrate 98.5%)

ฟอสฟอริค แอซิค (Phosphoric Acid)

คลอรีนน้ำ10% (Sodium Hypochlorite Solution 10%)

โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟต์ T (Sodium Metabisulphite  )

- กรดกำมะถัน 98% (Sulfuric Acid 98%)

- อ๊อกซาลิค ( Oxalic Acid ) 

โซดาไฟเกล็ด (Caustic Soda Flake)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.