ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
รายชื่อสารเคมีทั้งหมด

 

A

 

Acetic Acid   

 

อซิตริก แอซิด
Activated Carbon  

ผงคาร์บอน - มาเลเซีย

Activated Carbon

เม็ดคาร์บอน - ไทย

Acid Cleaner CL 88 ยาล้างไขมันแบบน้ำ CL 88
Aluminium Sulphate อลูมิเนียมซัลเฟตผง
Ammonium Bifluoride แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์
Ammonium Chloride Japan แอมโมเนียมคลอไรด์ ญี่ปุ่น

Ammonium Chloride China เทียนจิน

แอมโมเนียม คลอไรด์ จีน

Ammonium Hydroxide

แอมโมเนียน้ำ

Ammonium Sulphate

แอมโมเนียมซัลเฟต

 B 

Bariuam Carbonate   แบเรี่ยม คาร์บอเนต
Brass Salt   เกลือทองเหลือง
Boric Acid Granular USA   บอริก แกร์นูล่า ตราม้า

Boric  Powder Turkey

 

บอริก พาวเดอร์ ตุรกี

C 

Calcium Chloride    แคลเซี่ยมคลอไรด์
Calcium Hydroxide   แคลเซี่ยมไฮดร๊อกไซค์
Calcium Hydroxide LIME   แคลเซี่ยมไฮดร๊อกไซค์ LIME
Caustic Soda Flake (AGC)   โซดาไฟเกล็ด อาซาฮี
Caustic Soda Flake (Formosa)   โซดาไฟเกล็ด ไต้หวัน
Chromic Acid Brother (Lanxess)   โครมิค แอซิค Brother (Lanxess)

Chromilite KC-50

 

ยาเร่งโครเมี่ยม KC-50

Citric Acid   ซิตริก แอซิค โมโนไฮเดรท
Copper Cyanide   คอปเปอร์ไซยาไนด์ 
Copper Pyrophosphate   คอปเปอร์ไพโรฟอสเฟต
Copper Sulphate Japan (MMC)  

คอปเปอร์ซัตเฟต ญี่ปุ่น มิตซู

Copper Sulfate Japan Sumitomo
คอปเปอร์ ซัลเฟต ญี่ปุ่น ซูมิโตโม่

F 

 

Ferric Chloride 40%                                                  เฟอริก คลอไรด์ 40%

Ferrous Sulphate 98.5%                                           เฟอรัส ซัลเฟต 98.5%

Filter Acid Celatom FW-60                                        แป้งกรอง FW-60

Flocculamt Polymer WF-4000                                   ฟล็อกคิวแลนท์ WF-4000

Flocculant Polymer K530C                                        ฟล็อกคิวแลนท์ K530C

Formaldehide (Formaline)                                         ฟอร์มาลีน

  

 H

Hydrochloric Acid35%                                         กรดเกลือ 35%

Hydrochloric Acid AR J.T.Banker                           กรดเกลือ AR เกรด J.T.Banker

Hydrochloric Acid AR Ajax                                    กรดเกลือ AR เกรด Ajax

Hydrofluoric Acid (Thai)                                       กรดกัดแก้ว(ไทย)

Hydrofluoric Acid China                                            กรดกัดแก้ว จีน

Hydrogen Peroxide                                             ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์


 

N

 

Nickel Carbonate Japan นิเกิล คาร์บอเนต ญี่ปุ่น
Nickel Carbonate France นิเกิล คาร์บอเนต ฝรั่งเศส
Nickel Carbonate Belgium  นิเกิล คาร์บอเนต เบลเยี่ยม
Nickel Chloride Zincomond Taiwan นิเกิล คลอไรด์ ไต้หวัน
Nickle Chloride Sumitomo Japan นิเกิล คลอไรด์ ซูมิโตโม่ ญี่ปุ่น
Nickel Sulphate Sumitomo Japan นิเกิล ซัลเฟต ซูมิโตโม่ ญี่ปุ่น
Nickel Sulphat EN -Grade (Norilsk)

นิเกิล ซัลเฟต EN ฟินแลนด์

Nickel Sulphate EN -Grade (Zincomond) นิเกิล ซัลเฟต EN ไต้หวัน
Nickel Sulphate HP -Grade (Zincomond) นิเกิล ซัลเฟต HP ไต้หวัน
Nitric Acid 68% กรดไนตริก 68% เกาหลี 

 


P

Phosphoric Acid   ฟอสฟอริค แอซิค
Potassium Hydroxide   โปตัสเซี่ยม ไฮดร็อกไซด์
Potassium Chloride 99% German   โปตัสเซี่ยมคลอไรด์ 99 %
Potassium Chloride 96%    โปตัสเซี่ยมคลอไรด์ 96% 
Potassium Cyanide Czech   โปตัสเซี่ยมไซยาไนด์ เช็ก
Potassium pyrophosphate TKPP   โปตัสเซี่ยมไพโรฟอสเฟต TKPP
Potassium Sodium Tartrate   ร็อกเซลซอลท์ ฝรั่งเศส
Potassium Thiocyanate   โปตัสเซียมไทโอไซยาเนต ฝรั่งเศส


S 

Soda Ash Poland   โซดาแอช ไลท์ โปแลนด์
Sodium Chloride   โซเดียม คลอไรด์ 
Sodium Citrate  Granular USA   โซเดียมซิเตรท แกร์นูลาร์ อเมริกา
Sodium Cyanide China   โซเดียมไซยาไนด์ จีน
Sodium Dichromate (Brochem)   

โซเดียมไดโครเมท (Brochem)

Sodium Hypophosphite JY Chem   โซเดียมไฮโปฟอสไฟต์ จีน
Sodium Hypophosphite China   โซเดียมไฮโปฟอสไฟต์ จีน
Sodium Metabisulphite Thai     โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟต์ ไทย
Sodium Metasilicate โซเดียมเมตต้าซิลิเกต
Sodium Nitrite   โซเดียมไนไตรท์
Sodium sulphite   โซเดียม ซัลไฟท์ ( ยาเย็น )
Sulfuric Acid 98%   กรดกำมะถันใส 98%
Sulfuric Acid 95-98% Lab Grade กรดซัลฟูริค 95-98% แล็บ เกรด
Sulfuric Acid 98% AR Grade กรดซัลฟูริค 98% AR เกรด
Sodium Hypochlorite 10% คลอรีนน้ำ 10%
Sodium Hydroxide Liquid 50%   โซดาไฟน้ำ 50% 
Sodium salt  HR-50   ยาลอกนิเกิล  HR-50


 

 

 

 T

Tataric Acid                                                                ทาทาริค แอซิค

Trisodium Phosphate                                                 ไตรโซเดียม ฟอสเฟต

 


Z

Zinc Chloride                                                         ซิงค์คลอไรด์

Zinc Cometing                                                       ซิงค์คอมเมตติ้ง

Zinc Oxide                                                            ซิงค์ออกไซด์

Zinc Powder                                                          ซิงค์พาวเดอร์

Zinc Sulphate                                                        ซิงค์ซัลเฟต

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.