ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
สารเคมีชุบซิงค์

METALS

 

 

Zinc Special High Grade Australia

Zinc Alloy # 3 Australia


 

CHEMICALS

 

แอมโมเนียม คลอไรด์ จีน (TainJin)

โซดาไฟเกล็ด (Caustic Soda Flake)  

โซดาไฟเม็ด (Caustic Soda Micropearl)

-  โปตัสเซี่ยมคลอไรด์ 99 %(เยอรมัน) (Potassium Chloride 99%)

โซเดียมไซยาไนด์ Cyplus(ดีกูซ่า) (Sodium Cyanide Cyplus98%) 

โซเดียมไซยาไนด์ Korea (Sodium Cyanide Korea 98%

- โซเดียมไดโครเมท (Sodium Dichromate Crystals) 

ซิงค์ซัลเฟต(Zinc Sulfate)

- ซิงค์คลอไรด์ (Zinc Chloride)

- ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide)

- ซิงค์พาวเดอร์ (Zinc Powder)

- ซิงค์ไซยาไนด์ (Zinc Cyanide)


 

 Brighteners

 

- Zenite 5000 (2X)

- Zenite 222 (4X)

- Zepro 380, 300

- Zepro 380M, 300M

- Zinc Mist

- Zinc Black HP440A

- Zinc Black HP440B

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.